سفارش طراحی بنر فلش و سفارش طراحی بنرهای تبلغیاتی

نحوه ارسال سفارش:

 

لطفا به منظور سفارش طراحی بنر فلش و یا گیف موارد ذیل را در قالب یک ایمیل ارسال نمایید:

ایمیل(ارتباط بیشتر و ارسال سفارش): 

Hmnasrabadi{(@)}gmail.com

 

1- سناریو مورد نظر شامل: تصاویر و طراحی گرافیکی (درصورت امکان) ، تصاویر محصول و آدرس سایت به همراه ایده مورد نظر برای اجرای بنر تبلیغاتی

 

Subscribe to وب سایت نصرآبادی RSS